Başkan Gümrükçüoğlu, sonnokta'ya çarpıcı açıklamalar yaptı


Başkan Gümrükçüoğlu, sonnokta'ya çarpıcı açıklamalar yaptı
19 Temmuz 2014 Cumartesi 00:00

KARAYOLLARI İLE BİRLİKTE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR GÜNEY ÇEVRE YOLU GÜZERGAHI MUTLAKA DEĞiŞTiRiLECEK

Kanuni Bulvarı, yaptığı hizmet alanı münasebeti ile Güney Çevre Yolu güneye kaydırılacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu sonnokta ekibi ile bir araya geldi. Trabzon'un gündeminde yer alan Güney Çevre Yolu, çimento fabrikası konusunda son derece önemli ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

GÜNEY ÇEVRE YOLU TABİKİ GÜNDEMİMİZDE

Trabzon'u Güney’e açacak olan ve çokça konuşulan Güney Çevre Yolu’nda çalışmalar ne durumda?

GÜMRÜKÇÜOĞLU: Güney Çevre Yolu tabii ki bu şehre kazandırılmasını amaç edindiğimiz bir projedir. Bizim vadilerimiz, tepelerimiz münasebeti ile Güney Çevre Yolu’nun bugüne kadar olan güzergahı üzerinde çalışmaları Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan Bey’le yaptık. Mutabık kaldığımız şudur. Güzergah mutlaka değiştirilecektir. Çünkü  Kanuni Bulvarı’nın yaptığı hizmet alanı münasebeti ile daha Güney’e kaydırılacaktır. Orada da teknik olarak en önemli hazırlık şunu gerektirmektedir. Fazla Güney’e kayacak olursak o zaman vadilerin dik oluşu, tepelerin topoğrafyanın engebeli oluşu ile birlikte sadece tüneller içinden geçen bir yol olma riski ile karşı karşıyadır. İşte bu iki temel somut topografik tercih arasında yani Güney Çevre Yolu’nun, Kanuni Bulvarı’nın Güney’inde olması gerekliliği ve çok Güney’e kaçılırsa da sadece tünellerden seyreden bir Güney Çevre Yolu olmasının ortaya koyacağı mahsurlardan dolayı en ideal güzergahın üzerinde çalışmalar sürmektedir. Hem Karayolları Genel Müdürlüğü’nce hem de Büyükşehir olmak münasebetiyle bizim imar düzenlemelerimiz çerçevesinde çalışmalar sürüyor.

Karayolları ile koordineli çalışmalar sürüyor

GÜMRÜKÇÜOĞLU: Biz şu anda hazırlığını yapmakta olduğumuz 1/100.000’likler ve 1/25.000’likler yani çevre düzeni, planı, zemini üzerine kurmakta olduğumuz 1/100.000’likler ve 1/25.000’likler bu iki temel unsuru hesaba katarak çalışmaktayız. Tabii ki bu çalışma Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ve bölge müdürlüğü ile koordineli biçimde yürütülecektir. Önce Güney Çevre Yolu en optimum yarar çizgisi yönünden dikkate alınarak nihai proje tamamlandıktan sonra yatırım için Karayolları Genel Müdürlüğü’müzün ve Ulaştırma Bakanlığı’mızın gündemine taşınmış olacaktır. Güney Çevre Yolu yapılacaktır. En büyük yararı şu olacaktır; yani artık çağ iletişim ve ulaşım çağı oldu. Ulaşımda ne kadar alternatif ortaya koyarsanız o kadar önemli hale gelirsiniz.

ZİGANA TÜNELİ TARİHİ BİR YATIRIM

Yatırım programındaki Zigana Tüneli’nde son durum ne?

GÜMRÜKÇÜOĞLU: Trabzon ulaşımında önemli bir olay daha var. Başbakan’ımızın vaadiyle birlikte Zigana Tüneli hadisesinin önümüzdeki yıl yatırım programında yer alıp uygulanmasına başlanacağıdır. Şöyle ki; istikrar inşallah devam etmiş olacak ve bu yılın sonundaki programda yerini alacak. Bu büyük ve dev yatırım Trabzon’un tarihi ticaret merkezi olmasının en büyük ulaşım adımını gerçekleştirecektir. Yani Maçka’dan girilecek Torul’dan çıkılacak. Burada 12 km’lik bir tünel hizmete sunulacaktır

GÜMRÜKÇÜOĞLU;  Torul bize 40 dakikalık bir mesafe olacak. Torul’dan öteye Gümüşhane, Bayburt Kop Tüneli de şu anda yapılmaktadır. O zaman Erzurum ile Trabzon arası  3 saate inecektir.  Bu mesafelerin ortadan kalkması ticareti iyice canlandıracaktır.

ARAKLI'YA TAŞINMALARINI ÖNERİYORUZ AMA; ÇiMENTO FABRiKASINI TRABZON’DA YAŞATMA DERTLERi YOK

“Maçka Vadisi’nde çevre kirliliğine izin vermeyiz. Önümüzdeki 20yılda turizm vadisi olması hedeflenmektedir”

Çimento fabrikası ile ilgili daha önceki açıklamalarınızda şirket yetkililerinin taşınma konusunda kararlı tutum sergilemediklerini söylemiştiniz. Bu konuya açıklık getirir misiniz?

GÜMRÜKCÜOĞLU: Çimento fabrikası yetkililerini davet edeceğim. 6360 Sayılı Yasa’ya bakılacak olursa Büyükşehir belediyelerinin şehrin tüm alanları ve tüm çalışma sektörleri münasebeti ile büyük bir yetkisi ve katsısı var. Dolayısıyla biz her zaman diyalogdan yana olduk. Aşkale Çimento Fabrikası’nın tekrar yaşayabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Araklı’da özelleştirme sırasında çimento fabrikasına ait olan arazi şu anda Aşkale Çimento’nundur. Akoluk’taki yer de özelleştirme münasebeti ile Aşkale Çimento’nun mülkiyetindedir. Biz Aşkale Çimento’ya diyoruz ki fabrika devam etsin. Biz de yardımcı olalım; Araklı’daki geniş arazinizin üzerine fabrikayı memnuniyetle taşıyabilirsiniz. Akoluk’taki mesele ise onlar da fabrikanın oraya taşınmasını önermiyorlar. Ama şunu öneriyorlar. Diyorlar ki; biz Akoluk bölgesinde kült halindeki ilk üretimi yapılmış olan çimentonun değirmenini kuralım. Bu öğütme tesisinde toz haline getirelim. Oradan pazarlayalım satalım diyorlar. Biz de diyoruz ki Maçka Vadisi, ileriki 20 yılda turizm vadisini hedefleyecektir. O yol boyunca yemyeşil olan iki vadinin ki biz orada yol boyunca olan taş ocaklarına da karşıyız. Maçka, Sümela, Vazelon, manastırlar, medeniyetin eserleri, sizin benim 3,5, 10 fabrikamdan da daha fazla istihdamı da, Trabzon’a getirisi de dünyayı tanınmayı da sağlar.

Fabrikayı taşıma niyetleri yok

GÜMRÜKÇÜOĞLU: Bu    nedenle çevre kirliliğine sebebiyet vermeyecek şekilde her çözüme biz yakınız. Yani Akoluk’taki araziyi de beraber inceleyeceğiz. Ama çevre kirliliğine hiçbir şekilde bir tavizimiz olamaz. Zira gelecek kuşaklara temiz bir Trabzon bırakmak bizim en asli, yasal ve vicdani görevlerimizden birisidir. Şimdi Araklı’ya fabrikayı taşıyalım. Yok, kendilerinin de zaten Akoluk’a taşımaya da niyetleri yok. Ama benim edindiğim izlenim şu; fabrikayı yaşatma düşünceleri ve niyetleri  görünmüyor. Niye? Gümüşhane’de yılda bir buçuk milyon kapasiteli çimento fabrikası var. Aynı kuruluşun. Yapacak olduğu teklifleri nedir? Biz o teklifi de tartışabiliriz. Onların herhalde düşündükleri şu; Gümüşhane’de işlenen çimentonun Akoluk’taki yere getirilmesi. Akoluk’ta öğütme değirmenlerinden paket çimento haline getirilip pazarlanması. Aynı öğütme tesislerini Araklı’daki yere kurabilirler. Ama buradaki fark ne? Maliyetinin daha ucuza getirme düşüncesi olabilir. Buna izin veremeyiz.

Trabzon'dan taşımak niyetinde değiliz desinler

GÜMRÜKÇÜOĞLU: Başbakanımız Erdoğan, çimento fabrikası kaldırılsın demişti. Hatta 2015’in sonu beklenmeden kaldırılabilirse kaldırılsın dedi. Şehrin içinde kalmış. Biz de yasal mevzuat çerçevesinde takip ediyoruz. Şimdi burada önemli olan şu, ne deniyor? İstihdam sağlıyor. Eyvallah başımızın üstünde. Şimdi şunu söylesinler. ‘Biz fabrikayı Trabzon’dan kaldırmak düşüncesinde değiliz’ desinler. Size samimi ifade ediyorum. Ben bu niyeti göremiyorum. Bu niyeti görsek diyalogla sorunu çözeriz. Zannım Trabzon’u pazarlama üssü olarak kullanma niyetindeler.

TRABZON’A HİZMETTE BİRLİKTE OLMAK LAZIM

Trabzon’da siyasi parti temsilcileri, yatırımları Trabzon’a çekmek için sizce ellerini taşın altına koyuyor mu?


GÜMRÜKÇÜOĞLU: Trabzon’un siyasi etkinliği her zaman çok olmuştur. Nüfusu ile oranladığımızda belki nüfusunun 10 misli  etkinliği olmuştur. Şehrimiz gerek iş hayatında önemli insanlar yetiştirmiş gerekse de bürokratlarıyla siyasette etkin olmasını bilmiştir. Onun için bizim düşüncemiz şu; siyasetteki etkinliğini hiç geriye düşmeyecek şekilde titizlikle muhafaza etmek lazım. Trabzon’daki bütün siyasi partilerin ve siyasilerin bu konuda birlikte özel bir gayreti olması icabet etmektedir. Yani siyasetteki etkinlik bu tarz yatırımlarda geride kalmamanın en önemli unsurlarından biridir. Ama siyasette kalite olması lazım. Yani birlikte olmak lazım. Tabii. Siyasilerin bilinçli hareket etmesi lazım. Yerel yönetici olarak gördüğümüz bu. Sizin de dediğiniz gibi bütün siyasiler ortak akılla birlikte şehrin geleceğine ait kararları takip etmeleri gerekir.

BAYRAKTAR UNUTULMAZ


Erdoğan Bayraktar bakanlıktan istifa etti, Trabzon bakansız kaldı? Ne diyorsunuz?


GÜMRÜKÇÜOĞLU: Bakın Erdoğan Bey benim 30 yıllık arkadaşım, dostum. Bir kumpas sonrası istifa etmesi bizleri tabii ki üzdü. Hem TOKİ başkanı hem de Çevre ve Şehircilik bakanı olarak bu ülkede çok büyük ve önemli hizmetler yaptı. İşini çok iyi yapan müthiş bir teknokrat ve hizmet adamı. Kolay değil 10 yılda 500 bin konuta imza atmak, yollar hastaneler, yollar, stadyumlar yapmak, belediyelere hizmet getirmek, kaynak yaratmak, ülkenin her bir köşesine hizmet getirmek. Erdoğan bunları başardı. O nedenle yaptıklarını hiç kimsenin inkar etme şansı olamaz.Trabzon için yaptıklarını anlatmaya gerek yok.

BAŞBAKANIMIZ ERDOĞAN İLK TURDA KÖŞK’E ÇIKAR


Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili nasıl bir sonuç tahmin ediyorsunuz?


GÜMRÜKÇÜOĞLU; Ramazan boyunca her ilçeyi iftar programı  vesilesiyle geziyoruz. Edindiğim izlenim açık ve berrak. Bölge insanı oyunu kesinlikle Başbakanımız Erdoğan'a verecek. Konuştuğum birçok MHP'li dahi bu görüşte. Başbakanımız Erdoğan ilk turda çok rahat bir şekilde yüzde 50 bandının üzerine çıkarak Cumhurbaşkanı seçilecektir.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.