Kurtuldular ama kahroldular! Son anda uçağa binmekten vazgeçmişler!