Dr. Sezgin Mumcu: Trabzon 2028 seçimlerine hazır olacak Dr. Sezgin Mumcu: Trabzon 2028 seçimlerine hazır olacak

Trabzon'un Düzköy İlçesi Honofter Yaylası'nda yapılacak olan maden ocağını protoste etmek için bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, İYİ Parti İl Başkanı Fatma Başkan ve bir önceki dönem CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu katıldı. Düzköy Çevre ve Yaşam Platformu adına açıklamayı okuyan Hayriye Civelek, şunları söyledi:

"Bölgede yerin üstü yerin altından kat be kat değerlidir. Projenin ekonomik getirisi ekonomiye vereceği zararların çok altındadır. Maden şirketi bölge için tek, Trabzon şehri için ana su kaynaklarından biri olan Yerlice deresinin üzerinde patlatmalı açık maden ocağı açarak cevher elde etmek istiyor. Temiz suyu korumanın hiçbir yolu yok. Kirlilik Yerlice deresi, Mulaka deresi, Değirmendere tarafından taşınarak Trabzon şehir merkezine kadar ulaşacaktır.

Patlatmalı açık maden işletmesinin, binlerce ton cevherin kamyonlarla taşınması son yıllarda turizm çekim merkezi olan kadim yaylalarımızı kirletecektir. Açık maden işletmesinin çevresine hiçbir turist gelmeyecek, bölgemizde ziyaret merkezi olan Çal Mağarası, Şahinkaya ve yayla turizm sona erecektir. Yöre halkının ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Maden işletmesi hayata geçirildiği takdirde halk hayvanlarını beslemek için çıktığı yaylalara çıkamaz, hayvan besleyemez  hale gelecektir. Hayvan besleyemeyen yöre halkı çözümü şehirlere göçte bulacaktır. Bu da çok sayıda önemli sorunların doğmasına yol açacaktır.

Bölge halkının hemen tamamı bu projeye karşıdır. Halka rağmen projenin dayatılması huzuru bozacaktır. Maden ocağı köyümüzün yaylası olan Honefter’de her yıl, başladığı tarih bilinmeyen kadim Honefter yayla şenliklerini sona erdirecektir. Çok yakındaki Haçka yaylasında bulunan dini ziyaret merkezi Haçkalı Hocababa türbesi ve camisi de zarar görecektir. Bölgedeki karayolları binlerce ton cevherin taşınmasına elverişli değildir. Çal mağarası ve Şahinkaya’yı ziyaret eden binlerce turistin bölgeye ulaşımı olumsuz etkilenecektir.

Honofter yaylası yörede en fazla hayvanın bulunduğu yaylalardan biridir. Bu durumu dikkate alan DSİ 22’inci Bölge Müdürlüğü maden sahasının bulunduğu yerde hayvanların su ihtiyacını karşılamak için “Hayvan İçme Suyu Projesi” adı altında bir proje oluşturmuştur. Maden işletmesi hayata geçtiği takdirde bu projenin uygulanması olanaksız hale gelecektir. Maden Şirketi su kaynaklarından, orman alanlarından, yayla ve yerleşim alanlarından uzak,  benzer hatta daha zengin cevher kaynakları olan bir alanı kolaylıkla bulabilir. Bölge halkının böyle bir şansı yoktur. Maden sahasında bulunan pek çok endemik bitki türü ve Bern sözleşmesi ile koruma altında bulunan hayvan türleri yok edilecektir.
Geçmişte bölgede yaşanan benzer girişimlerin mahkeme kararları ile iptal edildiği dikkate alındığında bu projenin sonunun da aynı olması büyük bir olasılıktır. Projenin daha başlangıçta idare tarafından reddedilmesi huzursuz edilen bölge halkının kısa zamanda huzura kavuşmasını sağlayacaktır."

Kaynak: Esra Nur Pervan - Karadenizde Sonnokta