Vatandaşlar organ bağışı konusunda bilgilendirildi Vatandaşlar organ bağışı konusunda bilgilendirildi


Su ürünleri yetiştiriciliğinin en önemli sorunlarından biri olan balık hastalıkları ile mücadele etme noktasında adım atan bilim insanları aynı zamanda yörede alabalık yetiştiriciliği gerçekleştirenlere tedavi konusunda destek verirken, Gürcistan’da da danışmanlık hizmeti veriyorlar.
Balık hastalıkları nedeniyle ciddi ekonomik kayıpların yaşandığını ifade eden RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevki Kayış, “Bu kayıpların önlenmesi için balık hastalıklarının önlenmesi gerekiyor. Daha sonrası için ise doğru teşhis ve tedavi çok önemlidir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Ana Bilim Dalı olarak, 20 yılı aşkın bir zamandır bölgemize balık hastalıkları alanında ciddi katkı sunmaktayız. Özellikle alabalık yetiştiriciliği yapılan işletmelerde bakteriyel ve paraziter hastalıkların teşhis ve tedavisi konusunda işletmelere destek oluyoruz. Sadece bölgemize değil komşu ülke olan Gürcistan’a da bu konuda danışmanlık hizmeti vermekteyiz” ifadelerini kullandı.
Hastalıklarla mücadele ile ilgili bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Kayış, “Fakültemizde konu ile ilgili 2 profesör, 1 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi donanımlı laboratuvar desteği ile bu hizmeti sunmaktadır. Asli görevimiz olan akademik çalışmalar ve eğitim faaliyetleri ile yeni araştırmacıların yetişmesine ve sorunların çözümüne katkı sunmaktayız. Balık patojenlerinin tanımlamaları, bu patojenlerin antimikrobiyal direnç durumları, balıklarda korunma amaçlı aşı uygulamalarının nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği gibi konularda bilgilendirme hizmeti vermekteyiz” şeklinde konuştu.