Trabzon Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası tarafından basın açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada: "Müfredat ya da öğretim programları, devlet tarafından okulda öğretmenin bir konuyu hangi içerikte, ne tür koşullarda, nasıl ve hangi yöntemlerle anlatacağını, neye dikkat edip neyi öne çıkaracağını belirleyen eğitsel planlardır. İçerdikleri kadar içermedikleri de bu açıdan önemlidir.

Bu açıdan mevcut iktidarın siyasal-ideolojik kuşatmasının en önemli ve kullanışlı aracı eğitim ve onun içeriği olarak ta müfredattır. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla hayata geçirilen müfredat programı, tam da bu sebeple mevcut hükümetin siyasal-ideolojik yaklaşımına "biat ve itaat"ı merkezine alan bir nesil yetiştirme programıdır. Bu sebeple:

Bu müfredatı; bir ihtiyaç analizi üzerinden gerekçesinin bizlerle paylaşılmadığı için, Bu müfredatı; bir bilim alanı olan program geliştirme basamaklarına dair başta pilot uygulama olmak üzere hiçbir yöntem izlenmediği için,

Bu müfredatı; başta öğretmenlerin, akademisyenlerin olmak üzere program geliştirme uzmanlarının, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin göstermelik görüşleri üzerinden şekillendirdikleri için,

Bu müfredatı; "fıtrat, şükür, kanaat, cedel, medevvet, iffet, haram, helal, sabır v.b." gibi ve daha birçok dini söylemlerle bilimsel-özgür düşünceyi, evrensel değerleri ortadan kaldırıp itiraz edebilen değil rıza gösteren nesiller yetiştirmeyi planladığı için,

Bu müfredatı; eğitimi, sermayenin 12. Kalkınma Planında yer alan "Öğretim programları milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerler esas alınarak ve küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun olarak güncellenecek." yaklaşımı ile tamamen uyumlu halde bir emek-sömürü mekanizmasını içselleştirilmiş bir rıza mekanizmasına dönüştürdüğü için,

Bu müfredatı; sorgulayan, eleştiren bireyler yerine "Erdem-değer-eylem" yaklaşımı ile "kamil insan" adı altında fıtrat ve şükrü model aldığı için, Bu müfredatı; seyreltmelerin hangi ölçülere göre, hangi konularda, hangi amaç doğrultusunda yapıldığı, ne hedeflendiği belirtilmediği için

Modern Çizim Anaokulu yıl sonu gösterisi düzenlendi Modern Çizim Anaokulu yıl sonu gösterisi düzenlendi

Bu müfredatı; toplumsal fayda ve çocuğun üstün yararı ilkelerini merkezine almadığı için,

Bu müfredatı; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yerine cinsiyet eşitsizliklerini sürdüren bir yaklaşıma sahip olduğu için, Bu müfredatı; çok kimlikli, çok dilli ve kültürlüğü değil, tekçilik ve asimilasyoncu bir anlayışı esas aldığı için, Bu müfredatı; ruhu itibari ile kamusal eğitimin yerine piyasacı eğitimi beslediği için,

Bu müfredatı; öğrencinin bilimsel, akılcı ve evrensel değerleri öne çıkarmak yerine fıtri, yaradılıştan gelen özelliklerini koruma ve geliştirmeyi amaçladığı için,

Bu müfredatı; 100 yıl öncesinin hayalini 100 yıl sonrasının hedefi olarak planladığı için

Bu müfredatı; ülkenin ve çocukların geleceğini mevcut iktidarın kendi ikbaline kurban ettiği için

Bu müfredatı; LAİK, BİLİMSEL, DEMOKRATİK EĞİTİME, KARŞI olduğu için reddediyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Editör: Sonnur Örnek