CHP'li Saral aday ve proje tanıtım toplantısına katılıyor CHP'li Saral aday ve proje tanıtım toplantısına katılıyor

Çocuklarda dışkıda kanama konusunda uyarılarda bulunan Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Murat Çakır, “Son günlerde özellikle ilk 6 ay içinde anne sütü ile beslenen çocuklarda sık rastladığımız problemlerden birisi dışkıda noktasal tarzda kanamadır. Olaya bazen sümüksü (mukuslu) dışkılama da eşlik etmektedir. Bu gibi problemlerde aileler genellikle sosyal medyadan ya da internetten araştırmalar sonucu gereksiz diyete başlamaktadırlar” dedi.
Prof. Dr. Çakır, “Son günlerde özellikle ilk 6 ay içinde anne sütü ile beslenen çocuklarda sık rastladığımız problemlerden birisi dışkıda noktasal tarzda kanamadır. Olaya bazen sümüksü (mukuslu) dışkılama da eşlik etmektedir. Bu gibi problemlerde aileler genellikle sosyal medyadan ya da internetten araştırmalar sonucu gereksiz diyete başlamaktadırlar” diye konuştu.

“Son yıllarda bebeklerde besin alerjisi arttı”
Teşhis sürecinden bahseden Prof. Dr. Çakır, “Öncellikle ‘besin ile ilişkili alerjik proktokolit’ (BİAP) dediğimiz klinik durum çok iyi araştırılıp, aile ile konuşulup tedavisi planlanmalıdır. BİAP özellikle anne sütü ile beslenen 1 yaşına kadar olan bebeklerde (infant) anne sütünde bulunan proteinlere karşı gelişen alerjik reaksiyonlar oluşan klinik durumdur. Genelde alerji testleri negatiftir (non-IgE). Son yıllarda artış sebebi olarak beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, hayvancılık ve tarım alanındaki endüstriyel gelişmeler sorumlu tutulmakla birlikte tam olarak bilinememektedir” şeklinde konuştu.

“Fazla kanaması olan hastalar dikkatlice kontrol edilmeli”
Dışkıda nokta şeklinde veya biraz daha fazla kanaması olan hastaları çok dikkatli şekilde değerlendirmek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çakır, “İki nokta önemlidir. Birincisi hemen BIAP tanısı konarak gereksiz diyet kısıtlamalarından kaçınılmalıdır. Bu hastaların çoğunda altta yatan neden makat bölgesinde çatlaklardır. Dikkatli bir fizik muayeneyle bu ayırt edilebilmektedir. Diğer önemli bir nokta ise bu hastaların gereksiz yere parazitoz (Giardia v.s) tanısı konularak antibiyotik tedavisi almasıdır” ifadelerini kullandı.

“2-3 hafta süt ve yumurta tercih edilebilir”
Uygulanabilecek tedavi yollarından bahseden Prof. Dr. Çakır, şu bilgileri paylaştı:
“Bu hastalar için en uygun tedavi, uygun merkezlerde hastanın hikâyenin ayrıntılı olarak dinlenilmesi ve ayrıntılı fizik muayene ile birlikte BIAP düşünülüyorsa 2-3 hafta diyet eliminasyonu (süt ve yumurta) yapılmasıdır. Genelde hastaların beraberinde döküntüsünün olması ya da ailede alerjik hastalık hikâyesinin olması, tanıyı destekler bulgulardır. Eğer yanıt yoksa, BIAP’dan uzaklaşılmalı alternatif tanılara yönlenmelidir. Yanıt alınmayan olgularda ek elimasyonlar ancak uzman kontrolünde yapılmalıdır. Dışkıda kan dışında sadece sümüksü dışkılama, sadece huzursuzluk, sadece dışkıda renk değişikliği ya da ishal gibi semptomların varlığında gereksiz diyet eliminasyonlarından kaçınılmalı, eğer yine de BİAP düşünülüyorsa diyet eliminasyonu kararına bu konuda uzman hekimlerce karar verilmelidir.”

“Annelerde kalsiyum desteği önemli”
Besin değişikliğine gidilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Çakır, “2-3 hafta sonra diyet ile düzelen BIAP olgularında mutlaka 2-3 hafta süre ile süt ve yumurta diyeti açılıp, semptomların tekrarlayıp tekrarlamayacağı kontrol edilmelidir. Eğer semptomlar tekrarlarsa tanıdan ancak o zaman yüzde 100 emin olabiliriz. Tanı koyduktan sonra ortalama diyet eliminasyonu 9. ya da 12. ayda deneme ile açılabilmektedir. Bu hastalarda ek gıda dönemi yaşıtlarıyla aynı dönemde ve aşı takvimi de normal sağlıklı çocuk gibi uygulanmalıdır. Bu dönemde anneler diyet yaptığı için kalsiyum desteği alması önemlidir. Anne sütü alınamadığı ya da olmadığı dönemlerde bu çocuklar için özel tasarlanmış mamalar kullanılmalıdır. Diyet eliminasyonuna yanıt vermeyen olgular ileri inceleme (laboratuvar tetkikleri ve endoskopik girişimler) için bu konuda uzman merkezlere başvurmalıdır” dedi.

Editör: Sinem Demirgöz