Fazla su depolanacak. Deniz suyu arıtılacak. Yağmur suyu hasadı yapılacak. Suyun verimli kullanımına yönelik yasal çerçeve bu adımlarla çizilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu önemli konu hakkında ortak tavır almaya hazırlanıyor. Yeni kanun teklifinin büyük ölçüde uzlaşmayla çıkarılması bekleniyor. Küresel ısınmanın etkisiyle yağış rejimi değişti. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke “kuraklık” tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Yeni düzenleme kapsamında kuraklıktan en çok etkilenen çiftçiler de tasarruf sistemine dahil edilecek. Su tasarrufu sağlayan çiftçiye hibe desteği sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı “suda sıfır kayıp” için seferberliğe devam ediyor. Bakanlığın öncelikli hedefi, tarımda tasarrufun sağlanması. “Akıllı sulama” uygulamasıyla ile bu adım desteklenecek.

KTÜ'lü profesör açıkladı: Belediyemize bir teklifimiz vardı İstimlak sıfır KTÜ'lü profesör açıkladı: Belediyemize bir teklifimiz vardı İstimlak sıfır