Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Can Atalay hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Yapılan açıklamalarda: “Siyasallaştırılmış Yargı Marifetiyle Rehin Tutulan Yalnızca Can ATALAY Değil Hatay Halkının İradesidir, Hukuk ve Demokrasidir.”

14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Hatay halkının iradesiyle milletvekili seçilen Can ATALAY Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararına rağmen hapiste tutulmaya devam edilmektedir.  Belirtmek isteriz ki siyasallaştırılmış yargı marifetiyle rehin tutulan yalnızca Can ATALAY değil Hatay halkının iradesidir, hukuk ve demokrasidir.

Siyasi iktidar ele geçirdiği yargı gücünü,  toplumu hizaya getirmek ve yeni rejimi kalıcı hale getirmek için araçsallaştırmış bulunmaktadır. Hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukuku hakim kılınmıştır. 

Kamuoyuna mal olmuş tüm toplumsal davalarda, usulüne uygun ve adil yargılanma hakları ihlal edilen sanıkların ülkemizin uluslararası camiada saygınlık ve imajını zedeleme pahasına özgürlükleri engellenmeye devam edilmektedir.

Bugün Türkiye’sinde gözetilmeyen hukuk, uygulanmayan mahkeme kararları nedeniyle adeta anayasa askıda, usulüne göre imzalanmış uluslararası sözleşmeler yok hükmünde olduğu bir ülke görüntüsü verilmektedir.

Hal böyleyken siyasi iktidar tarafından yeni bir anayasa yapımı tartışmaya açılmış bulunmaktadır.  Hukuku işine geldiği gibi eğip bükerek siyasi amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda araçsallaştıran iktidar, yeni bir anayasa yapma konusunda hukuki, siyasi ve toplumsal meşruiyet dayanaklarından yoksundur.

Tartışmayı başlatan Ortahisar Belediyesinden Büyükşehire Seyir Terası cevabı Tartışmayı başlatan Ortahisar Belediyesinden Büyükşehire Seyir Terası cevabı

Siyasi iktidarın öncelikle yapması gereken hukuka dönmek, yargı bağımsızlığını tesis etmek ve Anayasa Mahkemesi ile AİHM kararlarını eksiksiz bir biçimde uygulamaktır.

Unutulmamalıdır ki demokratik olduğu ifade edilen rejimlerde iktidarların meşruiyetinin kaynağı hukuktur, halk iradesidir.

Siyasi iktidarı daha fazla gecikmeksizin hukukun gereği olarak Hatay halkının iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz. 

Can ATALAY halkın vekilidir ve öyle de anılmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu