Başkan Genç: "Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde ayaktayız" Başkan Genç: "Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde ayaktayız"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Trabzon Ticaret Borsası ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği bir araya gelip Trabzon Reel Sektör Platformu olarak basın toplantısı düzenledi. Trabzon’da iş dünyasının buluştuğu basın toplantısında kentin ekonomik kalkınmasının sağlanması amacıyla, Trabzon ve bölgesine vizyon kazandıracak ivedi olarak çözüme kavuşturulmasına yönelik talep edilen yatırımlar konuşuldu.

“Dünya ve ülkemiz ağır ekonomik koşullardan geçen bir süreci yaşamaktadır. Pandemi, savaşlar, depremler ekonomide derin hasarlar oluşturmuştur. Reel sektör olarak bunun farkındayız. Fakat bu olumsuzlukların yanı sıra farklı etkilerin de birleşmesiyle Trabzon ekonomisinin göstergelerinde son 7 yılda büyük sapmalar görülmektedir. Reel sektör olarak içinde bulunduğumuz bu duruma kayıtsız kalamayız. Resmi istatistiklere yansıyan bu veriler acil önlemler alınması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Trabzon’un ihracatı son 7 yılda 1 milyar 553 milyon dolardan 1 milyar 95 milyon dolara düşmüştür. Trabzon, en fazla ihracat yapan iller sıralamasında ise 15’inci sıradan 23’üncü sıraya gerilemiştir. Son yedi yılda Trabzon’un Gayri Safi Milli Hasılası yüzde 31 azalmıştır.

2021 verilerine göre ise Trabzon’un Gayri Safi Milli Hasılası Türkiye ortalamasının yüzde 38 altında kalmış, il sıralamasında ise 37’nci sıradan 50’nci sıraya gerilemiştir. Trabzon’un ekonomik verilerindeki bu çarpıcı gerileme, Ticaret Bakanlığı’nın 2023 yılı mayıs ayında yayınladığı Trabzon Ekonomik Dönüşüm Stratejisi kitabında da tüm yönleriyle ortaya koyulmuştur. Dünya tarafından bir ticaret kenti olarak tanınan Trabzon’da yatırım arazisi imkanlarının çok kısıtlı olması bu tablonun ortaya çıkmasının ana nedenidir. Kamunun da içinde bulunduğumuz ekonomik tablonun iyileştirilmesi için acil çözüm adımlarını atmasını beklemekteyiz.

İstediğimiz yatırımlar ve projeler, Trabzon’a yıllardır vaat edilen yatırımlar ve altyapılardır. Reel sektör olarak Trabzon’daki ekonomik tabloyu hızlı bir şekilde dönüştürecek yatırımların 2024 Yılı Yatırım Programına alınmasını talep ediyoruz. Ekteki dosyada da geniş kapsamlı olarak dile getirdiğimiz; Yatırım Adası Endüstri Bölgesi, Gemi-Yat ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tekstil-Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Trabzon’un Doğusunda Organize Sanayi Bölgesi, Trabzon’un Yatırım Teşvik Mevzuatında 5 veya 6’ncı Bölgeye Alınması, Küçük Esnaf ve Sanatkara yönelik sektörel sanayi sitelerinin kurulması Trabzon’un ekonomik yönden gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyıla girerken Trabzon’un yeni yatırımlarla buluşturulmaya, yeni altyapılarla donatılmaya, özel sektörün yatırım alanlarının büyütülmesine ivedilikle ihtiyacı vardır. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak, tüm bu taleplerimizi en yakın zamanda Ankara’da gerçekleştireceğimiz ziyaretlerle Bakanlarımıza da aktaracağız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Samet Ocak - Karadenizde Sonnokta