Trabzon Şehir Plancıları Odası, yayınladığı ‘Trabzon Raylı Sistem Projesi Değerlendirme Raporu’nda, şehir genelinde çeşitli ulaşım sorunlarının yaşandığını ve gelecekte bu sorunların artarak devam edeceğini belirtti.

Raporda, ulaşım altyapılarının planlanmasında bilimsel doğrular ve planlama ilkeleri ışığında kapsamlı ve detaylı araştırmaların yapılması gerektiği vurgulandı.

ULAŞIMDA SORUNLAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Raporda yer alan ifadelerde “Trabzon kent bütününde çeşitli ulaşım sorunlarının yaşandığı, gelecekte ise sorunların artarak devam edeceği sorunsalında; yapılacak tüm çalışmaların kapsamlı, detaylı araştırma ve analizlere dayanılarak bilimsel doğrular ve planlama ilkeleri ışığında gerçekleştirilmesi gereklidir.

ULAŞIM ANA PLANI BİLİMSELLİKTEN UZAK KALDI

Ulaşım altyapılarının planlanmasını sağlayacağına inandığımız, Trabzon Ulaşım Ana Planının (TUAP) kente kazandırılmasına yönelik her zaman destekleyici bir tutum sergiledik. Ancak 11 Şubat 2022 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanarak yürürlüğe giren TUAP’ın bu konulara yönelik kapsamlı, detaylı ve bilimsel nitelikten çok uzak kaldığı anlaşılmaktadır.

RAYLI SİSTEM ULAŞIM ANA PLANI ÇIKTISIDIR

TUAP maalesef Otobüs terminali, Maraş Caddesi’nin yayalaştırılması ve otopark projeleri gibi Büyükşehir Belediyemizin var olan projeleri üzerinden şekillenmiştir. TUAP’ın çıktısı olması gereken kararlar TUAP’a girdi olarak yansımıştır. Uzun yıllardır kent gündemini meşgul eden Raylı Sistem konusu da adeta bir oldu bitti ile TUAP’ın çıktılarından biri olarak ortaya çıkmıştır.

GÖZARDI EDİLDİ

TUAP’ta öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemlerin yeterliliği veya olası sorunlara önerebilecekleri çözümler hiçbir şekilde ortaya koyulmadan doğrudan raylı sistem önerilmesi ülkemiz adına maalesef kaynakların verimli kullanılması ilkesinin göz ardı edildiğini göstermektedir.

VERİLER GERÇEKÇİ DEĞİLDİR

Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır. TUAP’ta ki veriler bu kapsamda ve gerçekçi değildir!

NÜFUS PROJEKSİYONLARI HATALIDIR

TUAP nüfus projeksiyonları hatalıdır. Önümüzdeki 16 yılda Nazım imar planlarına göre 1.4 milyon olarak hesaplanan il nüfusunun TUAP’ta 1.9 milyon kişi olarak belirlenmesinin hiçbir izahı olamaz. TUAP’ta raylı sistem önerisinin otobüs veya metrobüs gibi başka bir ulaşım modu ile çözülüp çözülemeyeceği tartışılmamıştır.

RAYLI SİSTEM AKÇAABAT-ARSİN SAHİL GÜZERGAHINDA PLANLANMALI

Çevre düzeni planı ilke ve stratejileri gereği raylı sistem güzergahı Akçaabat – Arsin İlçeleri arasında sahilde planlanmalıdır. Raylı sistem güzergahı Akçaabat – Arsin İlçeleri arasında sahilde planlanmalıdır. Akçaabat, Ortahisar, Yomra ve Arsin ilçe Belediyeleri’nin Proje hazırlık sürecine dahil edilmesi, Meslek Odaları, Üniversiteler ve STK’ların konu ile ilgili görüş ve önerilerine tekrar başvurulması gerekmektedir.

GÜZERGAHI KABUL ETMİYORUZ

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz 7. Yılında Kabri Başında Anıldı Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz 7. Yılında Kabri Başında Anıldı

Yanlış olduğunu düşündüğümüz proje güzergahına yönelik belirlenen etaplamaya dair değerlendirme yapmanın güzergahı kabul etmek anlamına geleceğinden bu konuda bir değerlendirme yapmıyoruz.

Editör: Rabia Mollaoğlu