Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Rakıcı ve akademisyenlerimizin katılımyla düzenlenen konferansta, yükseköğretim sürecinin önemli bir parçası olan “Kalite Güvence Sistemi”nin önemine değinen ve akreditasyon sürecinde tamamlanması gereken aşamaların ve gerekliliklerin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ümit Kocabıçak konuşmasında, “Planla, uygula, kontrol et, önlem al dörtlüsünü sağlayan kurumlarımız, 2 yıl ya da 5 yıl akreditasyon alıyor. Peki, kurumsal akreditasyon alan üniversitede ne oluyor? Tanınırlığı artıyor, uluslararasılaşma sürecinde problem yaşamıyor, üniversiteler arası rekabette öne geçmiş oluyor ve yurt içinde ve yurt dışında daha kolay istihdam olanağı sağlıyor. Şu an Türkiye’de 53 üniversite kurumsal akreditasyona sahip. Bu oran %25’tir. Kurumsal akreditasyona sahip üniversiteler, bu 53 kurumun yer aldığı veritabanına girebiliyor ve orada bizim verdiğimiz her akreditasyonun Avrupa’da da karşılık bulduğunu görüyor.” sözlerine yer verdi.

Yeni nesil o mesleği pek tercih etmiyor Yeni nesil o mesleği pek tercih etmiyor

Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın konuşmasının ardından program, “Üniversitelerde Kalite ve Akreditasyon Süreci” konulu panel ile devam etti. Panelin moderatörlüğünü üstlenen KTÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayça Eminoğlu, Stratejik Plan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Ali Haydar Doğu, Öğretme ve Öğrenme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Semra Çolak ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kader Şahin, yükseköğretim kurumlarının kalite süreci kapsamında takip edilen adımlar, yapılan iyileştirmeler ve ilgili birimlerin akreditasyon aşamalarında esas aldığı kriterler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Samet Ocak - Karadenizde Sonnokta