Türbe gibi aile kabristanlığı Türbe gibi aile kabristanlığı


Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Senato üyeleri, idari birim yöneticileri, Kalite Komisyonu üyeleri ve değerlendirme takımı üyeleri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Zehra Safi Öz, kalite güvencesi alanında Üniversitede son dönemde yapılan çalışmalardan bahsetti. Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Biçer, YÖKAK değerlendirme süreçleri, değerlendirme metodolojisi, değerlendirme süreçlerinin işleyişi ve dereceli puanlama anahtarı ile ilgili, Kalite Komisyonu üyesi Öğr. Gör. İdil Özkan ise iç değerlendirme programının yapısı, işleyişi ve uygulamanın detayları ile ilgili bir sunum yaptı.
Kamu üniversiteleri arasında örnek uygulama niteliğinde olan İç Değerlendirme Programı ile birimlerdeki kalite süreçlerinin değerlendirme takımlarının ziyaretleri ile izlenmesi ve kalite kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor. 7-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek saha ziyaretleri ile tüm akademik birimlerde kalite süreçlerinin olgunluk düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanıyor. Birimlerin gelişmeye açık yönleri belirlenerek birim yöneticilerine iyileştirme konusunda uzman rehberlik hizmeti sağlanması, iyi uygulamaların yaygınlaşmasının teşvik edilmesi ve böylelikle 2025 yılında gerçekleşecek YÖKAK Kurumsal İzleme ziyaretine hazırlık yapılması hedefleniyor.
Toplantı, soru-cevap bölümü ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.