“Aslan yattığı yerden belli olur” atasözü, insanların davranışlarının veya kişiliklerinin belirli durumlarda ortaya çıkabileceğini ifade eden bir deyimdir. 

Bir insanın aslan gibi cesur, kararlı ve güçlü olduğunu söylemek için, o kişinin zor bir durumda nasıl davrandığını gözlemlemek gerekebilir. Kimi insanlar sakin ve rahat anlarda kendilerini gösterir ancak gerçek yetenekleri ve karakter özellikleri zorlu şartlar altındaki anlarda ortaya çıkar.

Mesela  bir kişi iş hayatında başarılı görünebilir, ancak kriz anlarında liderlik yetenekleri veya dayanıklılığı sınandığında asıl yapısı ortaya çıkar. Aynı şekilde, sporcuların veya sanatçıların yetenekleri sadece sakin antrenmanlarla değil, yarışma sırasında da görünür.

Bu atasözü aynı zamanda insanların zorluklarla nasıl başa çıktığını ve zor anlarda nasıl davrandığını gözlemlememiz gerektiğini vurgular. Herkesin kendine özgü bir gücü ve karakteri vardır ve herkesin bir sabır noktası bir çizgisi durulması gereken yeri vardır. İnsanın karakterini anlamak için bunları sakın göz ardı etmeyin.