Yönetici ile idareci arasındaki farkı zaman zaman bu sütunlara taşırım.

Zira memlekette yönetici olarak görev alanların büyük çoğunluğunun zamanla idareci pozisyonuna evrilmesi zaten her birimizin sıkça karşılaştığı bir durumdur.

Sırf bu sebepten yola çıkarak şu cümleyi kurmak mümkün:

Siyasetteki dağınıklık ve karmaşa nedeniyle şehrimizde idareci olmak kolay ama yöneticilik yapmak zordur.

Zira…

- Yönetici, yalnızca doğru olanı yaparken, idarecinin herkese şirin görünmesi kâfidir.

- Yöneticiyi yönetici yapan kemikli olması, yani aldığı kararların arkasında durabilmesidir. İdarecinin ise böyle bir derdi olmadığı gibi, her şart ve duruma göre şekil almak tek hüneridir.

- Yönetici, krizi yönetme-bertaraf etme kabiliyetine sahipken, idarecinin kendi başına karar verme, sorumluluk alma, talimatsız hareket edebilme gibi bir yeteneği yoktur.

***

Lafı fazla uzatmadan direkt zurnanın zırtından girelim ki meramımız kolayca anlaşılsın.

Trabzon’da idareciler yöneticiler karşısında açık ara önde.

Allah, Hak rızasını önde tutan hakkaniyetli yöneticilerimizin sayısını artırsın!

“Cahille bal yenmez, âlimle taş taşı!”

Ortaokul öğretmenimin diline pelesenkti bu söz.

Çocuk aklı işte…

Cümlenin ne anlama geldiğini o yıllarda pek kavrayamazdık.

Ne zaman, topluma rol model olabilecek yaşa eriştik.

O vakit, cahille bir arpa boyu yol kat edilemeyeceğini ifade eden bu sözün mana ve derinliğinden hissedar olduk.

Toplumuzda düşünmeden cümle kuran, cahilliğiyle ön planda olmayı meziyet haline getiren kişi sayısı gerçekten fazla…

Sizlere er ya da geç zararı dokunacak bu tür insanları sakın ola etrafınızda biriktirmeyin!

Biriktirmeyin ki kalitenizin çıtası düşmesin.

***

Yerinde tespitleriyle meşhur, Amerikalı yazar Emanuel James Rohn’ın da dediği gibi;

“Vaktini ne ile ve kim ile geçiriyorsan, sen osun.

Kendine güvenen 5 kişiyle takılırsan, 6’ncı sen olursun.

5 akıllı insanla takılırsan, 6’ncı sen olursun.

Milyoner 5 insanla takılırsan, 6’ncı sen olursun.

5 negatif insanla da takılırsan, 6’ncı sen olursun.”

Sen kalk, bulunduğun ortamda dilediğin kadar namus edebiyatı yap!

Onlarla aynı yolda yürümekten vazgeçmediğin sürece, sen de namussuzluklarına ortaksın!