Bizler yıllar önce ailelerimizden, büyüklerimizden ve öğretmenlerimiz tarafından büyüklerinize daima hürmet ediniz denilerek büyütüldük. Özellikli yaşlılara özellikle ulaşım araçlarında yermek için. Son yıllarda bu işler maalesef isler tersine dönmüş gibi. Büyükler neredeyse küçüklere yerlerini veriyor adate.  Büyükleri ulaş araçlarında eğer ayaktalarsa oturmak için yer verilir. Geçenlerde bir ulaşım aracında seyahat ederken, bir hanım büyük ihtimal yabancıydı. Küçük bir çocuğuyla  iki koltuğu birden  işgal etmiştiler.  Yanında ise 70 yaşlarında bir amca ayakta duruyordu. Gözlerinin içine sürekli bakarak bu durumun işi bir şey olmadığını anlatmak istedim ama hiç de oralı olmadılar. Trabzon Belediye ulaşım aracının son durağında inen anne ve çocuğu arkasına bile dönüp bakmadılar, Onun için biz Türkler’in bu davranış türü büyük bir mutluluk teşkil etmektedir. Henüz ilkokul yıllarında yıllarında öğretmenlerimiz toplu taşımada karşılaştığınız yaşlı kimselere yerimizi vermemiz  gerektiğini  sürekli nasihat ederlerdi.