Sizden ricam lütfen aşağıdaki ilk üç paragrafı dikkatlice okumanız olacak. Sadece bir dakikanızı alacaktır.

SGK’lı ya da Tamamlayıcı Sağlık Sigortalı olarak hizmet aldığımda talep ettiğim her türlü sağlık hizmeti için SGK tarafından ödenecek ücret dışında, hizmet aldığım hastanenin talep edeceği ilave ücretleri (farkları) madde 1.9.1. uyarınca kabul ettiğimi, ödediğim ilave ücretlerin SGK tarafından tarafıma geri ödenmeyeceğini, bu amaçla SGK’ya müracaat etmeyeceğimi ve böyle bir hakkım olmadığını kabul ve taahhüt ederim.

SGK tarafından karşılanıp karşılanmadığı; ödemem gereken ücret farkları, hasta katılım payı ve SGK tarafından yayınlanan tebliğin 1,9.1. ilave ücret alınması başlığının 4. maddesinde belirttiği üzere kurumca finansmanı sağlanmayan durumlar hakkında sözlü ve yazılı olarak bilgi aldığım bu fark ücretlerini ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

SGK Sağlık uygulama Tebliği 1.7 maddesi 2. fıkrasında belirtilen istisnai durumlar için gerekli tedavi işleminin yapılacağı, ancak süresi içerisinde aktivasyon işlemini gerçekleştirmediğim taktirde özel hasta olarak ödeme yapacağımı ve alınan ücreti Sosyal Güvenlik Kurumundan talep etmeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Şimdi ben size çok kısa bir anlatımla üç paragrafın özetini yapacağım. Hastane diyor ki "Ben sizden SGK’nın bana tanıdığı fiyatlamanın çok üstünde haksız ve kanunsuz olarak para alıyorum. Siz, SGK’ya başvurduğunuzda bu sizden aldığım hakkım olmayan parayı benden geri alıp size veriyorlar. Ben bunu istemiyorum. Verdiğiniz veya benim aldığım hukuksuz olan bu parayı benden istemeyeceğinize dair bu sözleşmeyi imzalamanız gerekiyor." Kısaca özeti bu.

Şimdi merak ettiğim konu SGK, bu sözleşmeyi görmedi mi? Eğer görmüşse böyle bir sözleşme yapamayacaklarını, buna hakları olmadığını ve bunun kanunsuz olduğunu bunlara bildirmedi mi? Bildirdiyse bu sözleşmeyi nasıl hala daha gündem de tutuyorlar? İnanılır gibi değil! Evet, burada güldüğünüzü hissediyorum. "Türkiye’de ne olursa olsun şaşırmıyoruz!" diyorsunuz. Evet, siz de haklısınız!

Bu sözleşme aynı zamanda SGK kurumunu hiçe saymak ve "Sen ne yaparsan yap, biz istediğimizi yaparız!" başkaldırısıdır. SGK kurumuna diyor ki "Biz senin üyelerinden haksız para almaya devam edeceğiz; ancak senin bu haksızlığa dur demeni de engelleyeceğiz." SGK, bunu nasıl içine sindiriyor? Bunun için bir şey yapacak mı merak ediyorum!

Tabi merak ettiğim bir başka konu da Sağlık Müdürlüğümüz bunu biliyor mu? Biliyorsa bunun için bir girişimde bulundular mı? Bilmiyorsa inşallah bir duyum alır ve bu işe bir el atar. Bu hastaların sahipsiz bırakılmasını ve onlara kanunsuz bir şekilde böyle bir sözleşme dayatılmasını engellerler.

Her ne hikmetse, özel hastanelerin kural ve kanun tanımazlığına kimse dur diyemiyor! Bildiğiniz üzere özel hastanelerde tedavi olmanın bir bedeli var. Bu bedelin ne kadar olacağını SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) belirlemiş durumdadır. Özel hastanelerde belirlenen ücretin üstünde ücret alınırsa hakkınızı aramanız mümkün. Bunun için vatandaşlık görevinizi yerine getirip hakkınızı sonuna kadar aramanız gerekiyor. Yani vatandaş olmada ısrar etmelisiniz.

Özel hastanelere muayene olduktan sonra SGK kurumuna paranızı geri almak için başvurunuzu yapın. "Okudum, anladım ve imza attım." dediğiniz o sözleşmenin hiçbir hukuki geçerliliği yoktur.

Hadi vatandaş olmada ısrar edelim.