Temayül yoklaması neden yapılır. Mevcut teşkilatta bulunan birimlerde görev yapanlar ve teşkilatlarda daha önce görev yapmış, kurucu ve diğer başkanların oy kullanarak, görevi yapabilecek ve o göreve laik insanları, görev ehli olan adamları önce bu teşkilat süzgecinden geçirerek doğru bir değerlendirme yapabilmek, isabetli, adaletli ve görev ehli olanları seçmek için yapılan bir mini seçimdir, ön seçimlerdir. Bir nevi teşkilat süzgecinden geçirmektir. Bu yöntem doğru bir yöntemdir. Aday adayları arasından, en iyi en doğru kararı vermek, görev yapacağı alanda milletine hizmet edecek görev ehli olanı seçmek açısından çok önemsediğim bir yöntemdir. Ancak bu yöntemin zamanımızda çokta doğru işletildiğini ve sonuçları açısından verilen kararlara yansıtılmadığını, geçmiş tecrübelerime dayanarak bu konuda endişelerim olduğunu özellikle belirtiyorum. AK Parti teşkilatlarında yapılan bu ve buna benzer temayül yoklamalarının geçmişte sonuçlara pek yansımadığını, görev yaptığım zamanlardan beri biliyorum. Büyük bir samimiyetimle ifade ediyorum ki ister müracaat etsin, isterse etmesin, yaptığınız tercihlerde, ‘görevi ehline verin’ sözünün gereğini yerine getirerek yapmadıysanız, size verilen bu seçme görevini heba etmişsinizdir. Eğer görevi ehline verin anlayışı ile tercihlerinizi yapmışsanız, sorumluluğunuzu yerine getirmişsinizdir. Aksi düşünceler ve hareketler, asla size inandığınız yolda hiç bir fayda sağlamayacaktır. Sadece benim dediğim olsun veya benim dediğim oldu ile kendi nefsinizi mutmain etmiş olursunuz.

Her zaman, her yerde, hangi görevde olursanız olun doğru olanı yapmak, gerçek doğrulardan hareket etmek, hak olanı, hak olandan yana kullanmak görevi, bir iman ve inanç kuralıdır. Ne mutlu, adalet terazisinin kefesinde, doğruluktan, doğrulardan yana olan ağırlığın tarafında olanlara.

Hiç bir zaman onlar mahcup ve mahzun olmayacaklardır. Daima kazanan onlar olacaklardır…