ORTAHİSAR’DA PERSONEL MERCEK ALTINDA

 Ortahisar Belediyesi, CHP’ye geç[1]tikten sonra personeli mercek altına aldı. Bazı birimlerde personel fazlalığı olduğunu tespit eden yönetim bu ko[1]nuda tasarrufta bulunacağına dair açık[1]lamalarda bulundu. Ortahisar Belediye Başkan Vekili Cüneyt Zorlu, “Sayın Başkanımla ilk gün geldik. Makamdan geçerken arkadaşları gördük. Üzüldük. Kimsenin ekmeğiyle derdimiz yok. İş, aş sağlayalım ama. Özel kalem mü[1]dürlüğünde 34 kişinin bulunması ku[1]rumun faydalı çalışmadığını düşündür[1]dü.” dedi. Zorlu, daha sonra yaptığı açıklamada, “Kimsenin ekmeği ile uğraşmayız. An[1]cak işini yapmayan ve işe gelmeyenler, dışarıdan maaş alanlar hakkında duru[1]şumuz olacaktır. Çalışan, işini yapan tüm personel başımızın tacıdır.” diyerek çalışanlarla ilgili gerekli tespitlerin ya[1]pılacağını açıkladı.

GEREKEN DESTEK VERİLECEK

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Nevzat Özer, Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ve Meclis üyele[1]rinden oluşan heyet, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Ortahisar Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Kaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bu[1]lundular. TTB Başkanı Eyyüp Ergan Başkan Kaya'ya görev süresince başarı dileklerini ileterek, Trabzon’un sosyo[1]ekonomik kalkınmasına katkıda bu[1]lunmak için yerel yönetimlerin yapa[1]cakları çalışmalara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gereken desteği vereceklerini ifade etti. Ortahisar Be[1]lediye Başkanı Ahmet Kaya da TTB heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, geçmiş dönemlerde yapılan çalışmalarda olduğu gibi yeniden ha[1]zırlanacak her türlü proje ve faaliyetlerde birlikte hareket edeceklerini söyledi. TOPRAK

Nokta Atış - 12.05.2024 Nokta Atış - 12.05.2024

ANA’DA SANAT DOĞA İLE BULUŞTU

Ortahisar Dumlupınar İlkokulu öğ[1]rencileri, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirmek üzere Akçaabat ilçesindeki Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında öğren[1]ciler, kumaş üzerine yaprak ve çeşitli bitkilerle renklendirme çalışmaları ger[1]çekleştirdi. Öğrenciler, bitkisel boya kullanarak gerçekleştirdikleri renklen[1]dirme çalışmalarında doğadan ilham aldılar ve simetri konusunda tasarım etkinlikleri gerçekleştirdiler. Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi'nde geçir[1]dikleri gün boyunca öğrenciler, doğanın sesini dinleyerek, spor yaparak ve de[1]ğirmende mısır öğütüp kümes hay[1]vanlarını besleyerek deneyim dolu bir gün geçirdiler.

MAZBATALAR TAMAM HİZMETE DEVAM

Trabzon Aydınlıkevler Mahallesi’nde ikinci kez muhtar seçilen Oktay Turan ekibi ile birlikte mazbataları alarak yeni dönemde göreve başladılar. Trabzon'un en sakin en gözde mahallesinden biri olan Aydınlıkevler Mahallesi’nde yerel seçimlerde 3 rakibine fark atarak ikinci kez muhtar seçilen Okay Turan Yüksek Seçim İl Kurulundan mazbatasını alarak göreve başladı. Mahallesine hiz[1]met için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirten Oktay Turan, “Se[1]çim bitti. Diğer muhtar adaylarımız ile bize oy versin vermesin herkesle hep birlikte kardeşlik duyguları içinde ma[1]hallemizin emrinde olacak, devlet ile vatandaş arasında köprü olacağız.” dedi. Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Oktay Turan'ın azaları ise su isimlerden oluşuyor: Ahmet Külekçi, Halis Genel, Aytaç Şahin, Gökhan Kurulay, Ali Kahraman, Ali Aydoğan, Gülden Saka Yavuz ve Serdar Ezer.

Editör: Sonnur Örnek