taş

bana hiçbir kötülüğü dokunmasa da

ben onu her şekle soktum

onun timsalinde neleri yansıtmadım ki

dökme demir ile kurşunun taş ile uyumu şimdilerde ferforje adı altında

dövme demir ile korkuluk gibi dekorsal uyumu ya da geçmiş çağlardan günümüze değin ahşapla uyumu yadsınamaz bir gerçektir

ancak gel gör ki;

kâh dolgu malzemesi yaptım kâh yüce yüce anıtlar yapıtlar

gün geldi tapındım ilahım oldu mermerden figürler

gün geldi ayaklarımın altına serdim yolum oldu

antik roma ve bizans yolları

gün geldi gücünü ölçemediğimden mezarım oldu

depremlerde ilk suçlanan

hiç gereği yokken uygarlığımı bile

insani özelliklerimden çok onunla ölçtüm

bazen ne çok incitmişim ne çok hor görmüşüm onu

onun da gıkı çıkmadı bu duruma

ölü gibi bir nesne olarak çoğunlukla

alçak hıncımı ondan çıkardım

benden önce kullanagelenleri yansıtmasın diye de

yer ile yeksan ettiğim zamanlar da olmadı değil

kimini tanımlarken taş yürekli derler ya

durduk yerde alınganlık gösteririm

var git teşbihini başka bir insana yasla!

taşın bile bir ruhu olduğuna inanıyorum şimdilerde

..

hiç olmazsa ruhuna saygı taşın