Son zamanlarda toplumda entelektüellerin rolü ve etkisi konusunda çeşitli tartışmalar sürüp gidiyor. Özellikle medyada TV yorumcuları, gazetecilerden köşe yazarlarına kadar birçok kişi, toplumu şekillendirme ve kitleleri etkileme arzusuyla hareket ediyor gibi görünüyor.

Gerçek bir entelektüel yaklaşımın ne olduğu ve toplumun kendisinden beklentilerinin ne olduğu bilincinde olmak çok önemlidir.

Gerçek bir entelektüel, sadece mevcut fikirleri yorumlamakla kalmaz, aynı zamanda farklı görüşleri de analiz eder ve eleştirir. Toplumu bilgilendirirken ve yönlendirirken tarafsızlık ve objektiflik ilkelerine de bağlı kalır. Yetiştiği kültür aklı merkezli olarak pergelin bir ayağı sabitken diğer ayağının etkileşim, değişim, inovasyon ve dönüşüm için arayış içinde olur.

Onlardan beklenen, toplumsal meseleler hakkında derinlemesine düşünmek ve farklı çözüm önerileri sunmak, ancak bunu yaparken sadece kendi ideolojik bağlarını esas almadan, toplumun geneline hitabı dikkate almalıdır.

Maalesef, günümüzde bazı medya figürleri ve siyasetçiler, gerçek bir entelektüel yaklaşımdan uzaklaşmış kendi merkezli hareket esasına dayalı hareket etmektedirler.

Ancak, bu olumsuzluklara rağmen, gerçek entelektüellerin varlığı ve etkisi de inkâr edilemez. Toplumun bilgilendirilmesi, aydınlanması ve ilerlemesi için doğru, bilimi, ahlakı ve erdemi benimsemiş vicdanlara ferahlık veren görüşler, fikirler ve yaklaşımlar ortaya koymakla meşguldürler.

Nasıl ki dağlar depoladığı suyu dışarıya yavaş yavaş bırakır. Dağın kütlesinden dışarıya sızan suyla birlikte kütlenin içinde barındırdığı maden ve merallerinde kalıntıları çevreye ve doğaya ulaşmış olur. Entelektüeller yani akil insanlar da içinde bulunduğu fikir, düşünce, akım ve sentezleri kendi manyetik alanına taşır, ulaştırır. Bir düşüncenin, bir fikrin, bir gurubun aydını, entelektüeli ve akil insanı olmaz. Akil insan fikirleri bilir, gurupları tanır ve tüm farklılıkları mantık potasında dengede tutmasını becerir.

Kimine göre, entelektüeller genellikle mevcut iktidar ve muhalefetin fikirlerini yorumlamak ve yaymakla görevlidirler. Yani, onların işi, fikirleri analiz etmek ve halka aktarmaktır. Ancak, bu, onların yalnızca mevcut olanı yorumladıkları anlamına gelir mi? Bence hayır. Entelektüeller, toplumun düşünsel gelişimine önemli katkılarda bulunur. Evet, bir kısmı mevcut fikirleri yorumlayıp yaysa da, bununla sınırlı kalmazlar. Birçok entelektüel, kendi düşüncelerini ve analizlerini sunar, toplumu bilgilendirir ve hatta bazen mevcut fikirleri sorgular. Dolayısıyla, onları yalnızca fikir yorumcuları olarak görmek yanıltıcı olabilir.

Entelektüeller arı gibi olmalı; çok çeşitli çiçekten bal almalı. Balın özelliğini kaybettirecek kimyasallar ve atıklardan uzak durmalı. Böylelikle kendine, insanlığa mükemmel bir ürün çıkmasına sebep olmalı. Entelektler kültürler, fikirler, medeniyet ve akımlardan arının çiçek özlerinden yaptığı mükemmel bal gibi ürünler, fikirler, yenilikler ve icatlar oluşturarak toplumun, kitlelerin gelişimine katkı sunmalıdır. 

Entelektüellerin toplum içindeki mevcut düşünceleri sorgulayarak, yeni bakış açıları sunabilirler. Bu da toplumun gelişimine katkı sağlar. Ayrıca, entelektüeller, farklı düşünce akımlarını temsil ederek, toplumdaki çeşitliliği ve hoşgörüyü teşvik ederler. Ancak, düşünce özgürlüğü konusunda yaşanan endişe verici gelişmeler göz önüne alındığında, entelektüellerin rolü daha da önem kazanıyor. Entelektüellerin cesurca çıktıkları yolculuk, demokratik değerleri koruma, manevi yaklaşım, vicdanı bakış ve toplumu aydınlatma açısından kritik bir öneme sahip.

Özetle, entelektüelleri sadece mevcut fikirleri yorumlayan ve yayan kişiler olarak görmek, onların gerçek potansiyelini kısıtlar. Onlar, toplumun düşünsel gelişimine önemli katkılarda bulunabilirler ve düşünce özgürlüğünün savunucusu olarak hayati bir rol oynarlar.

Entelektüel kavramı, güç ilişkileri ve toplumsal normların eleştirel analizi üzerine odaklanır. Ona göre, entelektüeller, toplumdaki baskıcı yapıları ve mevcut düzeni sorgulayarak, özgürleşme ve değişim için mücadele ederler. Bu nedenle, entelektüel faaliyet, sadece bilgi üretmek entelektüellerin toplumu eğitmek, bilinçlendirmek ve yönlendirmek gibi önemli bir rolü vardır.