Yönetmelik ne diyor; Amaç ve kapsam, Madde 1 -(1) Bu Yönetmelik, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az binde biri oranında ayrılan ödenek ve diğer illerde ise il özel idaresinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında ayrılan ödeneğin harcanmasına ve ayrılan ödenek ile gerçekleştirilecek olan işler için bu idarelerce hazırlanan ve Başkanlıkça uygun görülen yatırım projelerinin kapsamının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Prof. Dr. Ebru Çolak ne diyor; “Şehrimizi ilgilendiren pek çok konu başlığını ele alarak 3 gün sürecek sempozyumda çok önemli konuları ele alacağız ve oturumlarda tartışacağız. Şehrimizin geleceği için vizyon projeler ortaya koyacağız. Öncelikle belirtmek isterim ki iklimsel koşullar gereği doğal afetlerin yaşandığı bölgemizde, afet risklerinin azaltılması için Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde Afet Dairesi Başkanlığı kurulmasını öneriyoruz ve kendilerine gereken desteği vermeye hazırız.”

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman ne diyor; “Ebru hocam, afet dairesi başkanlığı talebinizi duydum. Afet konusu bütün disiplinleri ilgilendiriyor. Bu kapsamda AFAD bütün kamu kurum ve kuruluşlarını organize ediyor.”

Sonnokta köşe yazarı olarak ben ne diyorum; Yomra ilçemize bağlı Kaşüstü Mahallesi’nde bir adet ilkokul var. Cumhuriyet İlkokulumuzun 19 dersliği, 41 öğretmeni, 1017 öğrencisi var. Asrın felaketi Şubat depremi sonrası Çevre Şehircilik’in açtığı ihale ile okul binasının sağlamlığı için karot örnekleri alınmış. Şimdi veliler endişeli bir vaziyette çocuklarını okula gönderiyorlar. Sorular soruyorlar, cevaplar alamıyorlar!

Karot örnekleri yok, Çevre Şehircilik yok,

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü yok,

Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yok,

Afet Daire Başkanlığı yok,

Bakacağız, bu işin sonu nereye varacak bakacağız…

Güncelleme: Yazının bu bölümünü kaleme alınırken henüz kentimiz Trabzon sallanmamış, bu bölüm baskıya girmemişti.

10 KASIM

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümlerinden onu anmak isteyenler kadar anmak istemeyenler de olacaktır. 21. yüzyılda ifade özgürlüğü kapsamında, hukukun izin verdiği her eylem başımızın üstüne. Duygusal olarak kuracağım, “Mustafa Kemal Atatürk ile sorunu olanın benimle de sorunu olur.” cümlesi, benim ifade özgürlüğüm kapsamındadır. Hakaret ya da tehdit içermez, hukuksal olarak sorun teşkil etmez. “Kardeşim ben Atatürk’ü sevmiyorum, kurduğu düzenden hoşlanmıyorum.” cümlesi de özgürlük kapsamındadır. Ancak, görülüyor ki; milli ve manevi konularda popülizmi kullanan guruplar, karşılıklı olarak değerlerimizi hakaret yoluyla insanları karşı karşıya getiriyorlar. Hakaret, özgürlük değil suçtur! Bu suçun karşılığı kanunlarımızda açıkça belirtilmiştir. Tehlike, kanun uygulayıcılarımızın herhangi bir taraf durumuna geçmesidir. İşte popülizmi kullanan grupların beslendiği yer tam olarak burasıdır ve çok büyük sorun teşkil etmektedir.