noktasız virgülsüz:

aşağıdaki dizeleri nedense sıralı-sırasız öylesine eklemek gereğini duyumsadım

bir tür öze dönüş içsel sayıklamalar da diyebilirsiniz


insan yaşadıkça

kendisine-çevresine soruları ve sorunları 

bitmez tükenmez bir devingenlikle süredurur

işte o anlarda şiir çıkagelir bir ara sokaktan

uyandırır içsesimizi


varla yok arası cılız sesleriz az da olsa kendisine yankılanan boşlukta

yoruluruz insan suretli kuru gürültü kalabalıklardan


edebiyat disiplini dediğimiz yazım tekniklerinin içerisinde en baskın dizelerle boynunu uzatan 

çoğunlukla haiku’dur

dışından çok kendi içine bakmasını ister çünkü her haiku

zamanın imbiğinden damınarak düşmüştür çünkü

her haiku durup düşünmeyi öğretir

bakarken görmeyi

doğanın ritmindeki sesleri duymayı

renklerin ayırdına varmayı


zamanda biriken küçük benekli lekeleriz

suya ve ışığa yenik düştüğümüz

dalından kuruyup düşen yaprak misali 

alıp götürür bizi yalnızlığımızın ses verdiği can bulduğu 

doğanın hakir ve bakir bağrına

izleklerde avına konuşlanmış bir şekilde bekler avını

avını her hareketinde tüm duyu organları tetikte bekler

bir an olsun ayırmaz gözlerini-ruhunu

artık ikisi de yekpare olurlar


doğa ve içinde barındırdığı tüm tümleçler aynıdır

ancak insan elini değdirdiği doğanın ritmik saatinin ayarını bozdukça

yaşanılmaz olur bulunduğumuz çevre


bir ilkyaz daha serildi ömrümüzün önüne

bu renk cümbüşünü göremeyen yakın dostlarımız-sevdiklerimiz de 

ses alıp ses veriyorken içimizde

#haiku

faroz