İstiklal Marşımız; Türk Milleti’nin milli sembolü olduğu gibi milli heyecanı, milli bilinci ve milli gururudur. Türk Milleti’nin; kendi topraklarında bir ve beraber, hür ve müstakil yaşama arzusunun, tutsaklığa karanlığa sömürüye boğun eğmeyen vakur duruşunun, İstiklal kararlılığının mısralara dökülmüş halidir.

Milli Marşımız; Türk milletinin yurt edindiği Anadolu’dan ebediyen ayrılmayacağının, Çelik zırhlarını kuşanan batının Türk’ün imanını yenemeyeceğinin, Ezelden beri hür yaşamış Türk Milletine zincir vurulamayacağının, Şanlı hilalimizin şafaklar gibi dalgalanacağının mührüdür. Bu minvalde her vatan evladı; kefensiz yatan şehitlerimizin kemiklerini sızlatmamak için bastığımız yerlerin sadece topraktan ibaret olmadığını, iyi tanıması gerektiğinin bilincinde olmalı, İstiklal Marşı’ndan feyz almalı, milli marş ruhunu iliklerinde hissetmelidir.

Hiç şüphesiz büyük şair Mehmet Akif Ersoy, milli mücadelemizin en önemli neferlerindendir. Akif; Türk Milletinin dertleriyle dertlenmiş, şiirlerinde yazılarında konuşmalarında milletimizin acılarını feryatlarını dile getirmiş bir inanç adamıydı. Gerek şahsiyeti gerekse milli mücadele dönemindeki katkıları çok müstesna olan Akif, o büyük feraseti ile Anadolu insanına birlik ve seferberlik ruhunu aşılamaya çalışmıştır. Kurtuluşu Anadolu’ya yaymak için kapı kapı dolaşmış, verdiği vaazlarla halkı milli mücadele konusunda aydınlatmış, bu süreçte hiçbir beklentiye girmemiştir.

Vatanına aşık olan Akif’in, bu buhranlı dönemde Türk ordusuna moral vermek için Taceddin Dergahının sessizliğine çekilerek yazdığı İstiklal Marşı’mız, vatanımızın parlayan güneşi olmuştur. Böylesine insanın içini titreten ve heyecana gark eden İstiklal Marşımız, Akif’in edebiyatçı yönünün ve Türk milli mücadelesine olan inancının kuvvetini gözler önüne sermiştir. Meclis kürsüsünde Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in okuduğu İstiklal Marşımız öyle beğenildi ki, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Büyük Atatürk’ün; “benim bu milletten asla unutmamasını isteğim mısralar ‘Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal!’ dir. Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur. İstiklal Marşı’nın bu pasajı asırlar boyunca söylenmeli ve bütün dost ve düşmanlar anlamalıdır ki, Türk’ün her şeyi hatta en mahrem hisleri bile tehlikeye girebilir, fakat hürriyeti asla girmeyecektir. Bu demektir ki efendiler; Türk’ün hürriyetine dokunulamaz!” sözleri milli marşımıza yüklediğimiz anlamın yüceliğini daha da perçinlemiştir.

Bu minvalde milli mücadelenin büyüklüğü oranında heybetli bu anıtsal eseri, gelecek nesillerin de aynı şevk ve heyecanla, aynı hissiyatla aynı ruhla taşıması çok mühimdir. Türk Gençliği omuzlarına yüklenen sorumluluğun bilincinde olmalı, İstiklal Marşımızın kıymetini bilerek, hafızamızı diri tutarak, nesilden nesille aktarılmasını sağlamalıdır.

İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Devletimizin kurucusu, büyük Türk hakanı Atatürk ve yol arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve büyük üstat İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Ruhları şad olsun!