ÖSYM, yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur.

Kurum ilk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kuruldu. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bağlanarak" Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır.

ÖSYM'nin görevleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 10. Maddesinde şu şekilde belirlenmiştir: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan ve yapan, öğrenci isteklerini de göz önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adaylarının yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmalar ve diğer hizmetleri yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bağlı bir kuruluştur.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 8 Hairan 2024 Cumartesi günü 3 milyon 120 bin 878 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru yöneltildi.

Temel dil bilgisi, yazım, noktalama sorularının ortalama zorlukta olup asıl ölçenin anlam soruları olduğu görülmüştür. ÖSYM, Türk Dil Kurumu'nun kurallarına uyarak, kıyıda kenarda kalmış bilgileri değil, gündelik yaşamda olması gereken temel becerileri ölçmeye çalışmıştır. Ancak paragraf sorularında tarihi, felsefi ve bilimsel metinlerin olduğu sınav artık bir Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavına (ALES) benzemiştir.

Matematikte temel yeterlilik seviyesine uygun sorular sorulmuştur. 2018-2023 arası çıkmış TYT ve MSÜ matematik soruları ile örtüşen nitelikte ve bazıları da yine o sorulardan türemiştir. Geometri sorularının tarzı ise nasıl olması gerekiyorsa öyleydi. Bu yıl sorularda işlem becerilerinden çok anlam ve yorumlama becerileri ön plandaydı. ALES ve DGS sınavlarında yer alan sayısal mantık ve akıl yürütme soru tarzlarına yakın sorular ağırlıktaydı. Soruların metin hacimleri artmış, paragraf sorularını çözme becerisi matematik içinde de yer almıştır.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 2 milyon 19 bin 709 adayın katılımıyla 9 Haziran 2024 Pazar günü sabahtan, üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) ise öğleden sonra gerçekleşmiştir.

Ülkemizde genç nüfusu doğru yönetip yönlendiremediğimiz için bu sınav olmak zorundadır. İnsanın hayatının bir sınava endekli olması asla kabul edilemese de başka bir yol bulunamamıştır. İnşallah sınav soruları çok iyi kollanmış ve haksız yere birileri gençlerimizin önüne geçmemiştir.

YKS artık bitmiş olup sınava giren tüm öğrencilerimize geçmiş olsun diliyorum. Başta aileleri olmak üzere toplumumuz gençlerimize sahip çıkmalıdır. Başarı veya başarısızlığa göre değil, gençlerimizin bundan sonraki hayatlarını planlamada tecrübelerimize göre değerlendirmelerde bulunarak katkı sağlanmalıdır.