Proje okul projesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mart 2014’te uygulamaya konulmuştur. Bakan onayı ile proje okul olarak seçilen okullara, yönetici ve öğretmen atamaları da Milli Eğitim Bakanı tarafından doğrudan yapılmıştır. İlk etapta 40 okul ile başlayan proje okul uygulaması yıllar içerisinde dört binin üzerinde okul/kuruma ulaşmıştır.

Türkiye’nin en köklü ve gözde liseleri proje okul kapsamına alınmıştır. Kurum kültürü oturmuş geleneği olan, akademik başarısı oldukça yüksek, öğretmenini ve yöneticisini sınava tabi tutarak alan bu okullar proje kapsamına alınmıştır. MEB, 1 Eylül 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ ile proje okullarında sekiz yıl görev yapmış olan tüm yöneticileri ve öğretmenleri değiştirerek yerlerine herhangi bir kriter gözetilmeden atamalar yapmıştır.

2016 yılından itibaren nerdeyse her yıl yönetmelikte yapılan değişikliklerle okul sayıları artıkça artmıştır. Hatta son olarak okullarımızda, bir sınıfı proje kapsamına alarak okulun tüm yöneticileri proje okul olarak atanmaları yapılmaktadır. Bu okulların öğretmen atama sistemi duyuruya bile çıkmadan tamamen keyfi bir şekilde yürütülmektedir. Yönetmeliğe göre okul müdürü teklif ediyor, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bakanlığa gönderiyor, Bakan da onaylıyor. Ancak yetkili sendikanın müdahalesi, referans ilişkileri, kayırma vs. ile hiçbir kriter, liyakat, yeterlilik gözetilmeksizin atamalar gerçekleştiriliyor.

Geride bıraktığımız öğretim yılında yeni yönetmelik hazırlanacağı gerekçesiyle, proje okullarının yönetici ve öğretmen atamaları bir yıl ötelenmiştir. Ancak yeni atama döneminin yaklaştığı şu zamanlarda hala eğitim kamuoyuyla paylaşılan bir yönetmelik çalışmasının duyurulmamış olması, meslektaşlarımızda endişeye neden olmaktadır. Bakanlık geçtiğimiz dönemde söz verdiği gibi proje okullarındaki keyfiliği ve yandaş kayırmayı sona erdirecek, objektif kriterlere haiz, liyakat ve adalet zemininde yürütülen bir usulü hayata geçirmelidir.

Trabzon’umuzda 40 proje okul/kurum bulunmaktadır. Bu kurumlarımızdaki 40 müdürün 38’i, 155 müdür yardımcısının 135’i aynı sendika üyesi olması manidardır. Ayrıca 2023 yılında herkese ilan edilen proje okul öğretmen başvurularında 119 boş kadro için 1200 başvuru olduğunu da bilmek gerekir. Sıra tayinlerin işlemez hale gelmesinin, öğretmenin ilk atandığı okulda emekli olmak zorunda kalmasının bir nedeni de proje okul öğretmen alımlarının torpile dayanmasıdır.

Eğitim sistemi içerisinde oluşturulan ‘’ayrıcalıklı okullara’’; niteliği donanımı formasyonu bilinmeyen ama bürokraside sırtını dayadığı tanıdığı olan veya yetkili sendikayla yakın teması olan kişiler doldurulmaktadır. Akademik başarısı en yüksek olan öğrencilerimizin sınavla girdiği bu okullarımıza yapılan yönetici ve öğretmen atamasının hiçbir ölçüte bağlı olmaması kabul edilemez. Proje okullarını, birilerinin “babasının çiftliği” olmaktan kurtaracak düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.

Proje okullarına yönetici ve öğretmen atamaları, sınav başarısı ve liyakat esasına göre gerçekleştirilmeli, yıllardır süregelen “kafama göre yönetici ve öğretmen atarım” projesine dönüşmüş olan keyfilik son bulmalıdır.