Çağımızda batı medeniyetinin kuvvetle hissedilen bir iradesi ve ağırlıklı bir yaptırım gücü mevcut. Batı bu gücünü ve hegemonyasını sadece askeri kuvvetlerini kullanarak sağlamıyor. Dünya üzerinde kurduğu hegemonyasını nasıl devam ettireceğinin hesabını öncelikle düşünce kuruluşlarına yaptırıyor ve stratejiler belirliyor. Kuvvet kullanmadan önce plan ve programını en ince ayrıntısına kadar kendi bünyesindeki düşünce kuruluşlarına yaptırıyor. Gelecek yüzyılda aynı güçle var olmak için bilgi üretip strateji kurgulayarak gerekli paradigmayı kuran ve thing-tank olarak adlandırılan bu düşünce kuruluşları batı emperyalizmi için hayati derecede önemli. Bu düşünce kuruluşları BOP gibi ülkeleri harabeye çeviren militer işgal planların teorisyenliğini yaptıkları gibi çok masum görünen ve sömürülerinin devamını sağlayacak sosyal siyasal ve ekonomik bazlı planlar da yapıyorlar. Hedef olarak seçtikleri ülkelerin kaynaklarını sorunsuz şekilde nasıl sömürebileceklerinin ve nasıl silahsız işgal yapabileceklerinin hesaplarını en ince şekilde yapıp uygulayabiliyorlar. Bir ülkenin veya bölgenin yer üstü ve yer altı kaynaklarına çöküp sömürürken kendilerine engel olabilecek kişi ve oluşumların tasfiyesinin nasıl yapılacağının en iyi şekilde etüdünü yapıyor ve hedef tahtasına oturtuyorlar. Hedef seçtiği ülkede kendi hegemonyası için tehlike gördüğü yerel ve milli oluşumları her yöntemi kullanarak saf dışı bırakmaya çalışıyorlar. Kullandıkları yöntemler arasında parayla kişi veya kurumları satın alma, satın alamadıklarını iftira ve yalan haberlerle itibarsızlaştırma yapılabiliyor ve hatta suikastler bile yaşanabiliyor. Hangi yöntemin nasıl ve ne şekilde uygulanacağının çalışmasını yapan oluşumlar genelde bu düşünce kuruluşları oluyor. Bu kuruluşlara örnek olarak Rand Corporatıon ve Chatham Hause verilebilir. Emperyalizmin düşünce kuruluşlarınca üretilen ve en yıkıcı şekilde uygulamaya koyulan BOP yakın coğrafyamızı tarumar etti ve süratle hedef aldığı ülkemize yaklaşıyor maalesef. Batı emperyalizmi üzerimize sadece BOP ile gelmiyor. Ülkemizin sömürülecek her değerine çökmek için masum ve demokratik görünen bütün yolları büyük bir kurnazlıkla kullanıyor. Maalesef içinde bulunduğumuz durumda önemli bir başarı sağladıklarını ve yol aldıklarını söyleyebiliriz. Bu sömürü ve işgal düzeninin kurulmasındaki en önemli pay sahibinin bünyelerinde beyin görevi yapan düşünce kuruluşlarının olduğu muhakkak. Batı kendi hegemonyasını devam ettirmek için düşünce kuruluşlarına bu kadar önem verirken sömürü için kurulan paradigmanın en büyük hedeflerinden biri olan Türkiye karşı duruş olarak gerekli düşünceyi ve stratejiyi üretebilecek düşünce kuruluşlarına ve sivil toplum alt yapısına sahip mi? Maalesef hayır. 

Türkiye’de düşünce kuruluşu ve stratejik bilgi üretme konusunda büyük bir eksiklik olduğunu söyleyebiliriz. Bu eksikliğin nedeni ülkemizde düşünebilen insan eksikliği veya düşünebilen insanın ulaşıp kullanabileceği bilgi yoksunluğu değil. Bu konulardaki en büyük eksikliklerimiz, bilgiye ulaşmadaki ve ulaştığımız bilgiyi kullanma irademizdeki zayıflık, üretilen bilginin geleceğe yansıyacak şekilde kullanılamaması ve strateji eksikliğimizin kaçınılmaz sonucu olarak yaşadığımız vizyonsuzluk. Yeni bir çağın başlangıcında milletimizi bu emperyalist çarkın yıkıcı paradigmasından kurtaracak bilgiyi ve stratejiyi üretecek düşünce kuruluşlarımız çok yetersiz maalesef. 

Yeni Yüzyıl Düşünce Derneği sözünü ettiğimiz eksikliklerin görülmesi üzerine benim de dahil olduğum ve kurucu başkanlığını üstlendiğim bir grup tarafından Trabzon’da kuruldu. Derneğin kuruluş amacı bölge ve ülkenin içinde bulunduğu sorunları etüt edip siyaset üstü bir duruşla, hiçbir çıkar grubunun etkisinde kalmadan milli bir perspektifle çözüm önerileri üretip kurum ve kuruluşlara iletmek ve kamuoyu nezdinde milletimize sunmak. Dernek, sosyolojik anlamda gerçek Atatürk milliyetçiliği ve antiemperyalist çizgide, milletin değerleriyle barışık, hiçbir manevi ve milli duyguyu çıkarları için kullanmayan, insan haklarına ve inançlara saygılı, siyasi anlayış ve parti farkı gözetmeyen insanlardan oluşmakta. Şehrimizde bulunan üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve ilgi duyan bütün paydaşlar ile dernek bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarıyla yapılan çalışmalar, ulaşılan sonuçlar ve çözüm önerileri hem bölgemiz hem ülkemiz için çok önemli ve yararlı uygulamalara  vesile olacaktır. Dernek, Trabzon’un imar sorunu gibi yerel konuları ve Anayasa’nın üçüncü maddesinin önemi gibi genel konuları kapsayabilecek bölge ve ülke sorunlarıyla ilgili çok geniş düşünce alanlarında çalışmalar yapıp sonuçlar üretmeyi amaçlıyor. Bu anlamda dernek bünyesinde mevcut insan profili yeterli olmakla birlikte her geçen gün olan katılımlarla daha da güçlenmektedir.  

Trabzon bu anlamda ihtiyaç duyulan alt yapıya sahip zengin entelektüel ve aydın birikimi olan bir şehirdir ve tarih boyunca her yönüyle çok önemli bir güç merkezi olmuştur. Ticaret yollarının üzerinde olmasıyla, sosyokültürel zenginliğiyle ve yüksek nitelikli insan gücüyle her zaman öne çıkan, inisiyatif alan bir merkez olmuştur. Bu güçlü yapısıyla Kurtuluş Savaşı öncesinde Erzurum kongresinin fikri alt yapısını hazırlayan ve Milli Mücadele için milletimize model olan en önemli oluşumlardan birinin Trabzon Müdafa-i Hukuk Cemiyeti olduğunu unutmamak gerekir. Geçmişte Trabzon her yönüyle nasıl çok önemli ve önder bir merkez olabilmişse bu gün de aynı önemi ve önderlik alacak inisiyatif potansiyelini kendi yapısında taşıyan ve batı merkezli emperyal düşünce merkezlerinin bölgemiz ve ülkemiz için ürettiği sömürü planlarına aynı stratejik davranış şekliyle karşılık verebilecek bir potansiyele sahiptir. Halen Trabzon’da Türkiye’nin en eski Üniversitelerinden biri dahil iki devlet ve bir özel üniversite mevcut. Trabzon’un sanat, spor, siyaset ve birçok alandaki yetkin insanları her zaman olduğu gibi bu gün de Türkiye vizyonuna yön vermektedir. Bu dinamik iklim içinde Türkiye’ye yeni yüzyılda strateji üretip vizyon katmak için kurulacak bir düşünce kuruluşu elbette öncelikle Trabzon’a yaraşır. Trabzon’da kurulan “Yeni Yüzyıl Düşünce Derneği”nin bu anlamda çok önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyorum. 

Yeni Yüzyıl Düşünce Derneği’nin ilk kongresi Trabzon Büyükşehir Belediyesi yanındaki Ortahisar Belediyesine ait çok amaçlı salonda 20 Şubat Salı saat 13:30’da yapılacak. İlgi duyan ve derneği yakından tanımak isteyen bütün vatandaşlarımız davetlidir.