Ünlü sürrealist ressam René Magritte' in, sanat tarihine ve modern sanata damgasını vurduğu tablosu "The Treachery of Images / Görsellerin İhaneti" ikonik bir imaj olarak belleklerde yerini almıştır. 

Görsellerin ihaneti, modern çağı başlattığı gibi, yüzyılın imaj ve reklam sektörünü fişekleyen metaforların başında gelir.  Düz anlatımın tamamen yıkılması, alegorinin reklam sektörünü içine girmesi Magritte gibi öncü sanatçılar sayesindedir.

Eğitimin diğer karşılığı "terbiye" sözcüğüdür. Terbiyenin diğer anlamıysa "görgü" dür. Cumhuriyet sonrası ülkemizin her tarafına yayılmış eğitim kurumlarında şapka takmak mecburiymiş. Şapka aksesuardan öte bir eğitim aracı olarak kullanılıyormuş. Öğrenciler, okul dışında da şapka takmaya mecburlarmış. Bunun nedeni, öğrencilerin bina dışına çıktıklarında bile okullarını temsil etmeleriymiş. Dışarıda öğrencilerden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk eğitimin sorunu olarak algılanır, öğrencilerin okulun dışında işledikleri kabahatlerden kaynaklı disiplin yönetmelikleri uyarınca cezalandırılırlarmış. Elimizde bununla ilgili " Veli Taahhütname" örnekleri mevcut...

I - Öğrencinin okula devam durumu, dersleri sağlığı ve genel hareketleriyle yakından İlgileneceğim,

2- Okula ait eşya ve ders vasıtalarına her ne suretle olursa olsun yazacağı az veya çok zararları İtiraz etmeksizin ödeyeceğiz.

3- Okul dışında kasketsiz gezmesine müsaade etmeyeceğim ve kasketsiz gezmekte ısrar ettiği takdirde saçlarını 3 numara İle kestireceğim.

4- Kahvelere, balolara, okulca gidilmesi yasak edilen yerlere gitmesine müsaade etmeyeceğim

5- Akşamları evine erken dönmesini ve gece mazeretsiz sokağa çıkmamasını temin edeceğim.

6- Okulun davetlerine derhal İcabet edeceğim.

7- Okul, -yönetmeliklerinin bana yüklediği hükümlere riayet edeceğim."

Bazı "Disiplin Kurulu" defterleri tutanaklarında, şehrin en kalabalık caddesi sayılan Uzun Sokak'ta yapılan taşkın hareketlerin sonucunda öğrencilere disiplin cezası verildiğine şahit oluyoruz.

Her okulun şapkası aynı renkte olsa da, armaları ve biyeleri farklı renklerde... Örneğin, Trabzon Lisesi "Sarı", Ticaret Meslek Lisesi "Kırmızı", Meslek Lisesi "Yeşil" renkteydi. Biyesiz şapka takan öğrenciler "Orta" Bölümü, biyeli şapkalar ise "Lise" öğrencilerini temsil etmekteydi.

Cep telefonu denilen aletin hayatımıza girmesiyle,  önüne değil de telefonuna bakan bir insan profili türedi. Veli taahhütnamelerin yerini tahayyül bile edilemeyen tahammülsüzlük aldı. Basitçe anlatmak gerekirse, "Bu Bir Şapka Değildir" alegorisi yerini "Bu Bir Akıllı Telefon Değildir" önermesine bıraktı. Telefonla şehir içinde nereyi arasak, şu yanıtı alıyoruz. 

-"Aradığınız görgüye şuan ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz..."